Naziv programa Jezik realizacije seminara Srednja ocena sa evaluacije Broj polaznika Broj ženskih polaznika Broj muških polaznika Datum realizacije seminara Vreme početka seminara