Aktuelno

OBAVEŠTENJE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo je Javni poziv za popunu Liste ocenjivača udžbenika.

Detaljnije informacije o javnom pozivu možete naći na sajtu Ministarstva u odeljku Konkursi – Obrazovanje i vaspitanje ili na sledećem linku

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/JAVNI-POZIV-OCENJIVACI-UDZBENIKA-za-sajt.pdf

 

Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama-sistematilčan rad sa didaktičkim materijalom

Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama-sistematičan rad sa didaktičkim materijalom

U organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine tokom novembra 2016. godine održana su 2 akreditovana seminara Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama- sistematičan rad sa didaktičkim materijalom u predškolskoj ustanovi. Saznajte više.