Aktuelno

OBAVEŠTENJE

TREĆA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
INTERKULTURALNOST U OBRAZOVANJU 2017.

 

Pedagoški zavod Vojvodine i Odsek za rumunistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su uspešno realizovali Treću međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2017“, koja je održana 6-8. oktobra 2017. godine u Novom Sadu, u Studentskom domu „Evropa“, Ćirila i Metodija br. 1.

 

Sajt konferencije

Knjiga rezimea

Galerija međunarodna konferencija Interkulturalnost u obrazovanju 2017

Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama-sistematilčan rad sa didaktičkim materijalom

Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama-sistematičan rad sa didaktičkim materijalom

U organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine tokom novembra 2016. godine održana su 2 akreditovana seminara Pravila ponašanja za decu u vaspitno-obrazovnim institucijama- sistematičan rad sa didaktičkim materijalom u predškolskoj ustanovi. Saznajte više.

OBAVEŠTENJE

JAVNI POZIV

za izbor članova Komisije za pripremu predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora na jezicima nacionalnih manjina na kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu.

Teks javnog poziva

Eletronski formular za prijavu (radna biografija)