Programi na jezicima nacionalnih manjina

Kliknite na vrstu programa da biste saznali više.

Katalog programa na srpskom jeziku za 2014./2015. i 2015./2016.g.

Za više informacija o određenom programu, kliknite na naziv programa.

Katalog programa na mađarskom jeziku za 2014./2015. i 2015./2016.g.

Za više informacija o određenom programu, kliknite na naziv programa.

Katalog programa na slovačkom jeziku za 2014./2015. i 2015./2016.g

Za više informacija o određenom programu, kliknite na naziv programa.

Katalog programa na rumunskom jeziku za 2014./2015. i 2015./2016.g.

Za više informacija o određenom programu, kliknite na naziv programa.

Katalog programa na rusinskom jeziku za 2014./2015. i 2015./2016.g.

Za više informacija o određenom programu, kliknite na naziv programa.

Katalog programa na hrvatskom jeziku za 2014./2015. i 2015./2016.g.

Za više informacija o određenom programu, kliknite na naziv programa.