Pedagoški zavod Vojvodine osnovan je odlukom Skupštine AP Vojvodine ("Službeni list APV" br. 14/2003.), kojom je generalno određena njegova pozicija i dati osnovni pravci delovanja. Tako su stvoreni preduslovi za regulisanje pravnog statusa Zavoda, što je nakon dugog čekanja rešavanja statusa prostora i učinjeno u Trgovinskom sudu u Novim Sadu, rešenjem broj FI 557/04 od 20.02.2004. godine.

Struktura Pedagoškog zavoda Vojvodine

Razvojno odeljenje:

- Organizuje konferencije, seminare, treninge, okrugle stolove, stručne i tematske rasprave o svim pitanjima koja su od važnosti za obrazovanje u užem i širem smislu u cilju praćenja i unapređivanja procesa obrazovanja

- Osmišljava i realizuje programe usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog osoblja u školama i predškolskim institucijama;

- Podstiče razvoj i implementaciju Strategije za razvoj manjinskog obrazovanja;

- Osniva stručna tela, komisije i radne grupe, angažujući stručnjake iz oblasti koje Zavod prati;

- Koristi rezultate formalnog i neformalnog obrazovanja, vladinih i civilnih organizacija koje mogu dati značajan doprinos popularizacije i ostvarivanja koncepta doživotnog obrazovanja.

Istraživačko odeljenje:

- Istražuje stanje (prostor, kadrovi, infrastruktura i sl.), mogućnosti i potrebe vaspitnog i obrazovnog procesa u predškolskim, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima Vojvodine;

- Istražuje nastavne programe za potrebe organizovanja obrazovanja na jezicima nacionalnih zajednica na prostoru Vojvodine;

- Analizira i daje stručna mišljenja o kvalitetu udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, programa vaspitno-obrazovnog rada sa preporukama i predlozima za podizanje kvaliteta rada;

- Uspostavlja saradnju sa srodnim istraživačkim institucijama u zemlji i u inostranstvu.

Izdavačko odeljenje:

- Izdaje stručne časopise i druge publikacije iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;

- Formira resurs centar stručnih časopisa i drugih publikacija iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.