Javne nabavke

Kliknite na naziv javne nabavke da biste saznali više:

Plan javnih nabavki Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2016. godinu

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 1/2016 od 28.03.2016.
Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 2/2016 od 28.03.2016.
Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 3/2016 od 22.04.2016.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 4/2016 od 22.04.2016.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 5/2016 od 06.06.2016.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 6/2016 od 07.06.2016.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 7/2016 od 07.06.2016.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 8/2016 od 16.09.2016.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 9/2016 od 16.09.2016.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.