Javne nabavke

Kliknite na naziv javne nabavke da biste saznali više:

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 06/2015 od 27.11.2015.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 05/2015 od 16.10.2015.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 04/2015 od 25.09.2015.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 03/2015 od 23.09.2015.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 02/2015 od 14.07.2015.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV br. 01/2015 od 16.06.2015.

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.