Javne nabavke

Kliknite na naziv javne nabavke da biste saznali više:

Plan javnih nabavki Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2017. godinu

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV 01/2017

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV 02/2017

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV 03/2017

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV 04/2017

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.

Javna nabavka male vrednosti - JNMV 05/2017

Za preuzimanje dokumenata, kliknite na linkove iznad.