Organizator i kontakt

Naziv stručnog usavršavanja

  Vreme

Mesto

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače “Mihailo Palov”, Vršac
Marija Aleksandrović
060 39 19 722
Radujmo se rečima maternjeg jezika – izazovi i perspektive u nastavi romskog, rumunskog i srpskog jezika

25.03.2020 u 10 h

 

Omladinski trg 1, Vršac

Fondacija Sekereš Laslo

Kosanji Tamaš

060 72 38 803

Strukture, hemijske reakcije i biološki značaj ugljenih hidrata 21. 03. 2020. u 9 h Maksima Gorkog 6/a, Subotica

Udruženje vaspitača Vojvodine

Radmila Petrović
064 64 22 642

Podrška dobrobiti deteta u realnom programu kroz odnose i delanje 14.03. 2020. u 10 h Master Centar, Hajduk Veljkova 11,
Novi Sad

Udruženje prosvetnih radnika Mađara severne Bačke

Ibolja De Negri

024-557-596

064-322-68-04
Razvoj lingvističkih kompetencija nastavnika koji nastavu izvode na mađarskom nastavnom jeziku 29.02.2020. u 10 h

Trg Lazara Nešića 9,

Subotica

Pedagoški zavod Vojvodine i 

Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine

Silvija Ilić

063 19 79 081

 

Kreativni nastavnik u IT okruženju

24. 02. 2020. u 12 h Ruski Krstur, Rusinska 63.

 

Udruženje vaspitača Vojvodine

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
Lada Marinković
063 11 28 565

 

Darovitost i kreativnost dece predškolskog uzrasta

 

08. 02. 2020. u 9 h

 

Petra Drapšina 8, Novi Sad

 

Nacionalni savet hrvatske nacionale manjine

Iris Stantić Miljački
065 556 80 65

 

Planiranje i izrada udžbenika

 

01.02. 2020. u 9 h

 

Preradovićeva 13,
Subotica