Uputstvo elektronsku prijavu, odjavu i evaluaciju

Prijava na sistem se vrši putem linka: http://www.pzv.org.rs/obuke2016/login.php

prijava

Prijavljujete se sa email adresom organizatora/koordinatora i lozinkom koju je obezbedio Zavod.

Nakon prijave pojavljuje se spisak svih programa koji su asocirani uz prijavljenog korisnika.

Izborom dugmeta "Prijava" otvara se dijalog prozor za najavi seminara.

 

Nakon uspešno popunjenog prijavnog formulara u donjem desnom uglu se dobija poruka o uspešno prijavljenom seminaru i isti će se pojaviti na listi najavljenih seminara koji je dostupan na sledećoj adresi: http://www.pzv.org.rs/obuke2016/seminari.php