„Upoznaj da bi znao pokazati” – Osnove održivosti razvoja

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1090

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini; Ćirpanova 54, Novi Sad

Osoba za kontakt:

Nikoleta Nađ, 21000 Novi Sad, Ćirpanova br. 54. tel./faks: 021-548-259, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Žužana Bertalan, Profesor razredne nastave, O.Š."Svetozar Marković" Bačko Gradište; Dr. Imre Nađ, Profesor univerziteta (redovni prof.), Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju; Čorba Eva, Profesor hemije, O.Š."Svetozar Marković" Bačko Gradište

Realizatori:

Zoltan Molnar,Koordinator –nastavnik, KOKOS MAĐARSKA; Lendvai Maria, Profesor biologije-hemije, Mađarska „Kiskunsági”- Direktorat Nacionalnog parka; Aniko Molnar –Kiš, Vaspitač, Predškolska ustanova „Somosi Gesztenyekert Óvoda” ,Mađarska; Šuranjine Palko Eleonora, vaspitač, Direktor predškolske ustanove, Mađarska,Predškolska ustanova „Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda”; Ištvan Šimonji, stručni saradnik, Ministarstvo Ljudskih Resursa, Mađarska; Dr. Imre Nađ, Profesor univerziteta (redovni prof.), Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju; Žužana Bertalan, Profesor razredne nastave, O.Š."Svetozar Marković" Bačko Gradište; Čorba Eva, Profesor hemije, O.Š."Svetozar Marković" Bačko Gradište

Oblast:

P3

Kompetencija:

K1

Opšti ciljevi:

Stručna pomoć korepetacijom nastavnom osoblju koja radi sa decom u mešovitoj jezičkoj sredini u takvim sredinama gde je teško dostupna stručna literatura i imaju teškoću u pristupu aktuelnoj stručnoj literaturi; Proučiti status održivosti različitih oblasti, Traganje za mogućim praktičnih rešenja za održivost i razvoj ekološki svesnih stavova, znanja, metode koje se koriste u svakodnevnom životu; razumevanje pojava vezanih za neposrednu životnu sredinu; prepoznavanje negativnih pojava u čovekovom odnosu prema životnoj sredini (kvalitet vode, vazduha, zemljišta, hrane, biljnog i životinjskog sveta); uočavanje uzročno-posledičnih veza u životnoj sredini; razvijanje interesovanja i sposobnosti za aktivno upoznavanje i čuvanje životne sredine; rešavanje jednostavnih problem-situacija - samostalno i u timu;

Specifični ciljevi:

Stručna pomoć korepetacijom nastavnom osoblju koja radi sa decom u mešovitoj jezičkoj sredini u takvim sredinama gde je teško dostupna stručna literatura i imaju teškoću u pristupu aktuelnoj stručnoj literaturi razumevanje pojava vezanih za neposrednu životnu sredinu; prepoznavanje negativnih pojava u čovekovom odnosu prema životnoj sredini (kvalitet vode, vazduha, zemljišta, hrane, biljnog i životinjskog sveta); uočavanje uzročno-posledičnih veza u životnoj sredini; razvijanje interesovanja i sposobnosti za aktivno upoznavanje i čuvanje životne sredine; rešavanje jednostavnih problem-situacija - samostalno i u timu;

Ciljna grupa:

Nastavnik razredne nastave; Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola

Teme programa:

Značaj životinjskog sveta naše okoline i njihova zaštita ; Vodena staništa i njihov značaj; Živeti a ne ugrožavati – ekologija.

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

4 dana (24 sati); 24 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Elektronski:

Ne

Cena:

1200 dinara po učesniku