Ti i ja smo mi – međunarodna prosvetna saradnja

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1132

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža

Osoba za kontakt:

Tatjana Varju Potrebić, Kanjiža, Glavni trg 9, 024 874 733, 064/8062059, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Dobrivoj Martonoši, profesor razredne nastave, direktor škole , OŠ“Milivoj Omorac“, Iđoš; Tatjana Martonoši, profesor razredne nastave, nastavnik razredne nastave, OŠ“Petar Kočić“,Nakovo

Realizatori:

Dobrivoj Martonoši, profesor razredne nastave, direktor škole , OŠ“Milivoj Omorac“, Iđoš; Tatjana Martonoši, profesor razredne nastave, nastavnik razredne nastave, OŠ“Petar Kočić“,Nakovo; Violeta Momić, profesor mađarskog jezika i književnosti, nastavnik mađarskog jezika, OŠ “Feješ Klara“, Kikinda; Radič Ignac, profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja, direktor osnovne škole „Feješ Klara“, Kikinda

Oblast:

P3

Kompetencija:

K4

Opšti ciljevi:

Osposobljavanje učesnika seminara za planiranje i realizaciju međunarodne prosvetne saradnje sa ciljem njihovog profesionalnog razvoja kao i razvijanja komunikacijskih veština učenika.

Specifični ciljevi:

Osposobljavanje za unapređivanje Plana uključivanja škole u nacionalne i međunarodne razvojene projekte u okviruRazvojnog plana škole. Osnaživanje učesnika seminara za osmišljavanje oblika međunarodne saradnje u skladu sa Razvojnim planom škole. Upoznavanje nastavnika sa primerima dobre prakse međunarodne saradnje i osnaživanje za njihovu primenu .Osnaživanje nastavnika za realizaciju međunarodne prosvetne saradnje.Unapređenje komunikacijskih veština učenika i profesionalnog razvoja nastavnika.

Ciljna grupa:

Nastavnik razredne nastave
Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
Nastavnik predmetne nastave – gimnazija
Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne)
Nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne)
Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
Stručni saradnik u školi
Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme programa:

Uvod; Međunarodna prosvetna saradnja – definisanje, određivanje područja saradnje i faze uspostavljanja; eTwinning platforma – oblasti i načini saradnje; IPA projekti – mogućnosti i način realizacije; Od međunarodnog foto-konkursa ka međunarodnoj saradnji; Od pozorišne predstava ka međunarodnoj saradnji; Završna aktivnost

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

1 dan (8 sati); 8 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Srpski

Elektronski:

Ne

Cena:

3.000,00 dinara (bruto honorar predavača, radni materijal) + putni troškovi