Briga o deci – zadatak svih institucija, odgovornost svakog pojedinca

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1114

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža

Osoba za kontakt:

Tatjana Varju Potrebić, Kanjiža, Glavni trg 9, 024 874 733, 064/8062059, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Tatjana Varju Potrebić, master učitelj, direktor, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Kristina Telek, dipl. psiholog, direktor, Centar za socijalni rad Kanjiža

Realizatori:

Tatjana Varju Potrebić, master učitelj, direktor, Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, Kristina Telek, dipl. psiholog, direktor, Centar za socijalni rad Kanjiža, Lena Varju, master psiholog, stručni saradnik, OŠ „Aranj Janoš” Trešnjevac

Oblast:

P3

Kompetencija:

K3

Opšti ciljevi:

Osposobljavanje učesnika da sveobuhvatno sagledaju probleme dece u odeljenju, sa ciljem da se problemi ublaže, kako bi se ostvarilo pravo na nesmetano obrazovanje i vaspitanje.

Specifični ciljevi:

Senzibilisanje učesnika da prepoznaju i aktivno rade, individualno i u grupi sa decom koja imaju problem u svakodnevnom životu, učenju ili porodici; Osposobljavanje učesnika za prepoznavanje i korišćenje mogućnosti sredine u rešavanju postojećih poteškoća i problema koji utiču na opšti uspeh i razvoj deteta

Ciljna grupa:

Nastavnik razredne nastave
nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
nastavnik predmetne nastave – gimnazija
nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne)
nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne)
nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
vaspitač u predškolskoj ustanovi
medicinska sestra – vaspitač
vaspitač u domu učenika
stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
stručni saradnik u školi
saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme programa:

Institucije u lokalnoj zajednici, Radionica “Moja mreža”, Radionice: Prosvetni radnik i dete sa različitim potrebama, Studije slučaja: dete u procesu razvoda, zlostavljano dete, zanemareno dete, dete sa asocijalnim i antisocijalni ponašanjem, dete sa posebnim potrebama, Rad sa odeljenjem u kojem boravi dete sa različitim problemima.

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

1 dan (8 sati); 8 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Srpski

Elektronski:

Ne

Cena:

3.000,00 dinara (bruto honorar predavača, radni materijal) + putni troškovi