Usavršavanje razrednih starešina – Socijalizacija mladih

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1099

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini; Ćirpanova 54, Novi Sad

Osoba za kontakt:

Nikoleta Nađ, 21000 Novi Sad, Ćirpanova br. 54. tel./faks: 021-548-259, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Gabriela Muhi Horvat, Osnovna škola „Sonja Marinković“, Novi Sad, profesor, pomoćnik direktora

Realizatori:

Dr Klara Tot Glemba, sociolog, Dr Zoltan Šagi, neuropsihijatar, Dr Otilija Velišek-Braško, pedagog, Dr Bela Muhi B., ekonomista, Marija Bori, psiholog

Oblast:

P3

Kompetencija:

K3

Opšti ciljevi:

Socijalizacija mladih. Jačanje kompetencija prosvetnih radnika, naročito učitelja i razrednih starešina na temu socijalizacije mladih. Savremena metodika obrazovnog rada u cilju uspešne integracije u društvo i socijalizacije mladih. Podsticanje prosvetnih radnika na poboljšanje socijalizacije deteta u porodici, u školi i u društvu uopšte. Uticaj obrazovanja i vaspitanja na formiranje kulturnih potreba maladih.

Specifični ciljevi:

Jačanje kompetencija prosvetnih radnika, naročito učitelja i razrednih starešina na temu socijalizacije mladih. Jačanje uloge razrednih starešina u razvijanju ličnosti učenika. Jačanje uloge odeljenjskog starešine u savremenoj školi.

Ciljna grupa:

Nastavnik razredne nastave. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola. Nastavnik predmetne nastave – gimnazija. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne). Nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne). Vaspitač u predškolskoj ustanovi. Stručni saradnik u školi.

Teme programa:

Definisanje pojma socijalizacije mladih, suočavanje sa problemima. Metodika vaspitnog rada u funkciji uspešnije socijalizacije mladih. Savremena metodika obrazovnog rada u cilju uspešne integracije u društvo i socijalizacije mladih. Uticaj vaspitanja i obrazovanja na formiranje kulturnih potreba maladih, na izgradnju društveno-kulturne ličnosti, na mentalnu higijenu mladih.

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

3 dana (24 sati); 24 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Elektronski:

Ne

Cena:

1200 dinara po učesniku