Nastava prirodnih nauka – Doprinos unapređivanju naučne pismenosti

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1093

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini; Ćirpanova 54, Novi Sad

Osoba za kontakt:

Nikoleta Nađ, 21000 Novi Sad, Ćirpanova br. 54. tel./faks: 021-548-259, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Prof. Bela Muhi, Gimnazija «Svetozar Marković», Novi Sad. Diplomirani fizičar, profesor fizike, nastavnik fizike i hemije

Realizatori:

Dr Janoš Čanadi, Doktor hemije. Redovni profesor. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. * Dr Eva Boršoš, Doktor molekularne biologije, docent. Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski Fakultet na Mađarskom nastavnom jeziku. Subotica. * Dr Berta Barta Holo, Doktor hemije. Docent. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. * Bela Muhi, Diplomirani fizičar, profesor fizike, nastavnik fizike i hemije, Gimnazija «Svetozar Marković» , Novi Sad.

Oblast:

P3

Kompetencija:

K1

Opšti ciljevi:

Kroz praktične primere pružamo znanje u prepoznavanju prirodnih pojava i zakona, da se to prenese na učenike. Doprinos unapređivanju naučne pismenosti kod učitelja i nastavnika svih profila kroz jednostavnih praktičnih primera i ogleda.

Specifični ciljevi:

Kroz praktične primere pružamo znanje u prepoznavanju prirodnih pojava i zakona, i da se to preko obrazovnog rada nastavnika prenese na učenike. Doprinos unapređivanju naučne pismenosti kod nastavnika i učenika kroz jednostavnih praktičnih primera i ogleda. Upoznavanje nastavnika sa najnovijim naučnim dostignućima u oblasti prirodnih nauka, primene teorije u praksi. Upoznaju savremenu metodiku nastave, primenu ogleda i eksperimenata u nastavi. Učesnici seminara mogu da prepoznaju međusobnu povezanost različitih oblasti prirodnih nauka.

Ciljna grupa:

Nastavnik razredne nastave. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola. Nastavnik predmetne nastave – gimnazija. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne). Nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke
baletske
likovne). Vaspitač u predškolskoj ustanovi.

Teme programa:

Praktični primeri i ogledi iz bioloških nauka. Praktični primeri i ogledi iz hemije i tehnologije. Praktični primeri i ogledi iz fizike i tehnike. Upoznavanje savremene metodike nastave iz prirodnih nauka.

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

3 dana (24 sati); 24 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Elektronski:

Ne

Cena:

1200 dinara po učesniku