„Upoznaj da bi znao pokazati” – Mađarska narodna kultura (kao održivi socijalni model)

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1091

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini; Ćirpanova 54, Novi Sad

Osoba za kontakt:

Nikoleta Nađ, 21000 Novi Sad, Ćirpanova br. 54. tel./faks: 021-548-259, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Žužana Bertalan, Profesor razredne nastave; Dr. Imre Nađ, Profesor univerziteta (redovni prof.) Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju O.Š."Svetozar Marković" Bačko Gradište Čorba Eva; Profesor hemije O.Š."Svetozar Marković" Bačko Gradište

Realizatori:

Zoltan Molnar, Maria Lendvai, Aniko Molnar –Kiš , Eleonora Šuranjine Palko, Ištvan Šimonji, Dr. Imre Nađ , Žužana Bertalan, Eva Čorba

Oblast:

P3

Kompetencija:

K1

Opšti ciljevi:

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika predmetne nastave osnovne škole upoznavajuči ih sa mađarskom narodnom kulturom kao održivim socijalnim modelom.

Specifični ciljevi:

Stručna pomoć korepetacijom nastavnom osoblju koja radi sa decom u mešovitoj jezičkoj sredini u takvim sredinama gde je teško dostupna stručna literatura i imaju teškoću u pristupu aktuelnoj stručnoj literaturi; Proučiti status održivosti različitih oblasti,Traganje za mogućim praktičnih rešenja za održivost i razvoj ekološki svesnih stavova, znanja, metode koje se koriste u svakodnevnom životu; razumevanje pojava vezanih za neposrednu životnu sredinu; prepoznavanje negativnih pojava u čovekovom odnosu prema životnoj sredini (kvalitet vode, vazduha, zemljišta, hrane, biljnog i životinjskog sveta); uočavanje uzročno-posledičnih veza u životnoj sredini;razvijanje interesovanja i sposobnosti za aktivno upoznavanje i čuvanje životne sredine; rešavanje jednostavnih problem-situacija - samostalno i u timu;

Ciljna grupa:

Nastavnik razredne nastave
Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola

Teme programa:

  1. 1. Mađarska narodna kultura kao održivi socijalni model 2. Životinjski i biljni svet u narodnoj tradiciji 3. Živeti a ne ugrožavati – ekologija. 4. Lekovite biljke u narodnoj medicini

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

4 dana (24 sati); 24 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Elektronski:

Ne

Cena:

1200 dinara po učesniku