INDIVIDUALIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA UZ POMOĆ DIGITALNIH TEHNOLOGIJA (DT)

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1082

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine, Jarmočna bb, Bački Petrovac

Osoba za kontakt:

Alenka Repac, Bulevar cara Lazara 54/21, 21000 Novi Sad, 063/563616, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

1.Alenka Repac, dipl. psiholog, PU “Radosno detinjstvo“, Novi Sad 2.Jasna Subotin, dipl.pedagog, direktor PU „Kolibri“ Kovačica 3. Andrijana Ćirić, dipl. pedagog, PU „Včielka“, Bački Petrovac 4. Božena Levarski, vaspitač u predškolskoj ustanovi

Realizatori:

  1. 1. Alenka Repac, dipl. psiholog, PU “Radosno detinjstvo“, Novi Sad 2.Jasna Subotin, dipl. pedagog, direktor PU “Kolibri“, Kovačica 3. Andrijana Ćirić, dipl. pedagog, PU „Včielka“, Bački Petrovac 4. Božena Levarski vaspitač u predškolskoj ustanovi

Oblast:

P1

Kompetencija:

K2

Opšti ciljevi:

Izgradnja i jačanje profesionalnih kompetencija učesnika za upotrebu DT u radu sa decom/učenicima

Specifični ciljevi:

-Unapređenje znanja i veština učesnika o mogućnostima koje nam pružaju DT u individualizacija v-o rada; Obuka učesnika za primenu i integraciju DT u njihov svakodnevni rad sa decom /učenicima; Osnaživanje učesnika da koriste potencijale koje nam pružaju DT za ostvarivanje pozitivnih uticaja na dečiji razvoj, podizanje kvaliteta svih segmenata v-o rada i razvoj medijske kulture deteta.

Ciljna grupa:

Vaspitač u predškolskoj ustanovi
stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
nastavnik razredne nastave
stručni saradnik u školi
saradnik (pedagoški asistent )

Teme programa:

1.Predstavljanje realizatora programa i učesnika i prva asocijacija na DT 2.Dogovor o pravilima rada tokom trajanja seminara 3.Samoprocena kompetencija učesnika za primenu DT u radu sa decom/učenicima (ulazna procena) 4.Zašto DT u radu sa decom / učenicima? 5.Uticaj DT na različite oblasti dečjeg razvoja 6.Primena i integracija DT u svakodnevni rad vaspitača/nastavnika kao odgovor na potrebe dece i u interesu deteta 7. Prikaz primera dobre prakse 8. DT u rukama učesnika - rad u malim grupama 9. Rad u malim grupama - osmišljavanje načina integracije DT u svakodnevni rad sa decom/učenicima 10. Izlaganje produkata radioničarskog rada 11. Samoprocena kompetencija učesnika za primenu DT u radu sa decom/učenicima.

Broj učesnika:

15-30

Trajanje programa:

8 sati; 8 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Slovački

Ostali jezik:

Srpski

Elektronski:

Ne

Cena:

Cena seminara po učesniku je 2500 dinara.