Inovativni pristupi u svetlu novih naučnih saznanja u vaspitno-obrazovnom radu sa decom

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1074

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Udruženje građana NIDUS Zajedno za razvoj dece, Beogradski put 1, 24000 Subotica

Osoba za kontakt:

Ilma Černik, 24300 Bačka Topola, Glavna 100, 064-22-814-11, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Ilma Černik, Oš. St. Kovaš Đula – Stara Moravica, dipl.pedagog – spec. iz oblasti školske pedagogije Agota Šutuš, Stručna služba osnovnih škola „Združena Škola“, dipl. defektolog-logoped, dipl. defektolog-tiflopedagog

Realizatori:

Ilma Černik, Oš. St. Kovaš Đula – Stara Moravica, dipl.pedagog – spec. iz oblasti školske pedagogije Agota Šutuš, Stručna služba osnovnih škola „Združena Škola“, dipl. defektolog-logoped, dipl. defektolog-tiflopedagog

Oblast:

P3

Kompetencija:

K2

Opšti ciljevi:

Upoznavanje učesnika sa razvojem bazičnih kognitivnih sposobnosti, socijalnih kompetencija i pažnje u u svetlu novih naučnih saznanja i usvajanje metodike podsticanja razvoja ovih sposobnosti u okviru obrazovno – vaspitnog procesa.

Specifični ciljevi:

Upoznavanje učesnika sa razvojem sposobnosti učenja na osnovu novih naučnih saznanja neurologije; Prikazivanje i usvajanje metoda za ispitivanje i razvijanje bazičnih kognitivnih sposobnosti i pažnje; Davanje saveta za vođenje aktivnosti i nastavnog časa u inkluzivnoj pedagoškoj praksi; Razvijanje empatije za prihvatanje dece sa problemima u učenju; Upoznavanje karakteristike kako predškolskog tako i školskog doba u cilju smanjenja diskontinuiteta na prelasku iz predškolske ustanove u školu.

Ciljna grupa:

  1. 1. Nastavnik razredne nastave 2. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju 4. Vaspitač u predškolskoj ustanovi 5. Medicinska sestra – vaspitač 6. Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi 7. Stručni saradnik u školi 8. Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme programa:

Izazovi škole –Karakteristike učenja dece predškolskog uzrasta. Razvoj i razvijanje kognitivnih bazičnih sposobnosti i sposobnosti za učenje. Upoznavanje i ispitivanje sposobnosti kao osnova razvojno – stimulativnog programa. . Kompleksno razvijanje sposobnosti . Generacija Z u školskim klupama Karakteristike Z generacije. Usvajanje čitanja i pisanja u digitalnom svetu. Metode i didaktičke igre za razvijanje čitalačkih sposobnosti. Socijalne kompetencije i vršnjački odnosi Z generacije Usmerena pažnja - Teorijska saznanja o pažnji. Mogućnosti razvijanja pažnje .Vođenje nastavnog časa u inkluzivnoj pedagoškoj praksi. Značaj timskog rada u radu sa učenicima sa problemima pažnje.

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

24 sati , 3 puta po 8 sati. Program se sastoji od 3 modula, svaki modul je celina i u sebi i traje 8 sati. (24 bodova) dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Elektronski:

Ne

Cena:

2000 din svaki modul (autorski honorar, putni trošak, pomoćni materijali)