Saradnja sa roditeljima dece u vaspitno-obrazovnom sistemu putem društvenih mreža

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1068

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Udruženje vaspitača Novog Sada, Novi Sad

Osoba za kontakt:

Vesna Vučković, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., 060 0834570

Autori:

mr Miško Šekularac, defektolog-vaspitač, mr defektologije i sistemski porodični psihoterapeut, ŠOSO "Milan Petrović sa domom učenika", Novi Sad; Andreja Radovanović, defektolog-vaspitač, diplomirani defektolog-oligofrenolog, ŠOSO "Milan Petrović sa domom učenika", Novi Sad; Vesna Vučković, vaspitač, evropski master iz oblasti prava deteta, PU "Radosno detinjstvo", Novi Sad; dr Violeta Petković, samostalni stručni saradnik, Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad;

Realizatori:

mr Miško Šekularac, defektolog-vaspitač, mr defektologije i sistemski porodični psihoterapeut, ŠOSO "Milan Petrović sa domom učenika", Novi Sad; Andreja Radovanović, defektolog-vaspitač, diplomirani defektolog-oligofrenolog, ŠOSO "Milan Petrović sa domom učenika", Novi Sad; Vesna Vučković, vaspitač, evropski master iz oblasti prava deteta, PU "Radosno detinjstvo", Novi Sad; Divna Dančula, defektolog-vaspitač, diplomirani defektolog-logoped, ŠOSO "Milan Petrović sa domom učenika", Novi Sad;

Oblast:

P3

Kompetencija:

K4

Opšti ciljevi:

Podsticanje komunikacije i saradnje zaposlenih u vaspitno-obrazovnom procesu i roditelja korišćenjem interneta i društvenih mreža na internetu; Razvoj stručnih i etičkih znanja o društvenim mrežama, prednosti i nedostaci korišćenja društvenih mreža u vaspitanju i obrazovanju.

Specifični ciljevi:

Razvijanje motivacije vaspitača,nastavnika i stručnih saradnika za primenu obrazovnih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu; Unapređivanje znanja o zaštiti privatnosti na društvenim mrežama; Osposobljavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika da primenjuju tehnike komunikacije kojima ostvaruju uspešan odnos sa decom i odraslima; Unapređivanje i obogaćivanje različitih oblika saradnje sa roditeljima u vrtićima i školama. Kvaltetnija i konstantna komunikacija sa roditeljima; Veća participacija roditelja u životu dece.

Ciljna grupa:

Nastavnik razredne nastave
Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
Vaspitač u predškolskoj ustanovi
Medicinska sestra – vaspitač
Vaspitač u domu učenika
Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi
Stručni saradnik u školi
Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme programa:

Upoznavanje učesnika sa etikom ponašanja na Internetu; Unapređena saradnja zaposlenih u vaspitno-obrazovnom procesu i roditelja; Razvoj i unapređivanje komunikacijskih veština zaposlenih u vaspitno-obrazovnom procesu;

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

1 dan (8 sati); 8 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Srpski

Elektronski:

Ne

Cena:

2000 dinara po učesniku. U cenu su uračunati honorari autorima i realizatorima obuke, kao i putni troškovi.