U dečjim cipelama – uvažavanje individualnih potreba i karakteristika dece, kao put ka zdravom odrastanju

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1067

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Udruženje vaspitača Novog Sada, Novi Sad

Osoba za kontakt:

Ljiljana Kardelis, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., 062/8034120

Autori:

Diplomirani psiholog, Svetlana Dragutinović, stručni saradnik psiholog, psiholog, PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad; Diplomirani pedagog, Dragana Milošević, stručni saradnik pedagog, pedagog, PU „Radosno detinjstvo“Novi Sad; Master, Ljiljana Kardelis, rukovodilac pedagoške jedinice, master vaspitač, PU „Radosno detinjstvo“Novi Sad

Realizatori:

Diplomirani psiholog Svetlana Dragutinović, stručni saradnik psiholog, psiholog, PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad; Diplomirani pedagog Dragana Milošević, stručni saradnik pedagog, pedagog, PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad; Master, Ljiljana Kardelis, rukovodilac pedagoške jedinice, master vaspitač, PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad; Master, Vesna Vučković, vaspitač, evropski master iz oblasti prava deteta, PU „Radosno detinjstvo“Novi Sad

Oblast:

P3

Kompetencija:

K3

Opšti ciljevi:

Unapređivanje kompetencija vaspitača i medicinskih sestara -vaspitača za podršku razvoju ličnosti deteta, prepoznavanjem i uvažavanjem individualnih potreba i karakteristika deteta.

Specifični ciljevi:

Sticanje znanja i veština za prepoznavanje individualnih potreba i karakteristika dece. Pružanje podrške deci u vezi sa ispoljavanjem i zadovoljenjem individualnih potreba i karakteristika. Usvajanje znanja i veština za planiranje i realizaciju aktivnosti vo rada kojima se uvažavaju individualne potrebe svakog deteta. Stvaranje sigurne i podsticajne sredine za razvoj dece, uz uvažavanje individualnih potreba i karakteristika dece. Razvijanje veština za saradnju sa roditeljima. Usvajanje znanja i veština za osnaživanje roditelja u prepoznvanju snaga i potreba svog deteta. Usvajanje tehnika i alata za neposredan rad sa decom. Srećna, zadovoljna i bezbedna deca.

Ciljna grupa:

Vaspitač u predškolskoj ustanovi; Medicinska sestra – vaspitač

Teme programa:

Predstavljanje realizatora i učesnika; Utvrđivanje nivoa kompetencija učesnika za podršku razvoja ličnosti deteta; Upoznavanje sa stavovima učesnika na temu ''Individualne potrebe deteta''; Individualne potrebe i karakteristike dece predškolskog uzrasta; Osvešćivanje, preoznavanje indivdualnih potreba dece; Posledice neadekvatnog zadovoljenja individualnih potreba deteta, Da li decu zanemarujemo kada ne izlazimo u susret njihovim individualnim potrebama? Postoji li povezanost zadovoljenih individualnih potreba deteta i razvijenih socijalnih veština? Vršnjačko nasilje kao posledica ne zadovoljenja individualnih potreba deteta; Kako deca socijalno neprihvatljivim ponašanjem kompezuju nezadovoljenu individualnu potrebu?; Igre za prevenciju nasilja; Saradnja sa roditeljima: Roditelji kao partneri u podsticanju dečjeg individualizma; Evaluacija.

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

1 dan (8 sati); 8 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Slovački

Ostali jezik:

Srpski

Elektronski:

Ne

Cena:

2000,00 din po učesniku