ASISTIVNE TEHNOLOGIJE – POMOĆ U OBRAZOVANJU DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU/UČENJU

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1064

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Društvo defektologa Vojvodine (Novi Sad), uz podršku Mense Srbije (Novi Sad)

Osoba za kontakt:

Marinela Šćepanović, 25000 Sombor, Ambrozija Šarčevića 31, 062244060, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Master Marinela Šćepanović, nastavnik individualne nastave, pedagoški savetnik, Društvo defektologa Vojvodine i Mensa Srbije; Asist. Dr Sanela Slavković, predavač, doktor medicinskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet

Realizatori:

Master Marinela Šćepanović, nastavnik individualne nastave, pedagoški savetnik, Društvo defektologa Vojvodine i Mensa Srbije; Asist. Dr Sanela Slavković, predavač, doktor medicinskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet; Dr Snežana Nišević, nastavnik korektivno-preventivnih vežbi, doktor defektoloških nauka, savetnik – spoljni saradnik, OŠ „Boško Buha“ Beograd.

Oblast:

P2

Kompetencija:

K2

Opšti ciljevi:

Razvijanje veština nastavnog osoblja za prepoznavanje dece i učenika sa smetnjama u razvoju/učenju, procenu njihovih potreba za asistivnim tehnologijama i planiranje i programiranje upotrebe istih.

Specifični ciljevi:

Razvijanje veština nastavnog osoblja za: 1. Prepoznavanje dece i učenika sa smetnjama u razvoju/učenju, 2. Prepoznavanje potreba dece i učenika sa smetnjama u razvoju/učenju za asistivnim tehnologijama kao pomoćnim sredstvima u nastavi , 3. Planiranje i programiranje upotrebe asistivnih sredstava.

Ciljna grupa:

Vaspitač u predškolskoj ustanovi
Nastavnik razredne nastave
Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
Stručni saradnik u školi i predškolskoj ustanovi.

Teme programa:

  1. 1. Odlike dece i učenika sa smetnjama u razvoju/učenju, 2. Asistivne tehnologije kao pomoćna sredstva u vaspitno-obrazovnom radu, 3. Procena potreba dece/učenika sa smetnjama u razvoju/učenju za asistivnim tehnologijama, 4. Planiranje i programiranje upotrebe asistivnih tehnologija – Timovi za izbor i praćenje primene asistivnih tehnologija

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

1 dan (8 sati); 8 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Hrvatski

Ostali jezik:

Srpski

Elektronski:

Ne

Cena:

3000,00 din po učesniku; U cenu je uračunata: radni materijal za učesnike seminara, stručne i administrativno - tehničke troškove edukacije.