NTC sistem učenja – obrazovne neuronauke

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1053

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Udruženje vaspitača Vojvodine, Petra Drapšina 8, Novi Sad

Osoba za kontakt:

Radmila Petrović, Maršala Tita 78, Maglić, 0646422642, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Doktor sportskih nauka, Ranko Rajović, viši predavač, Pedagoški fakultet Koper, Agencija za edukaciju NTC Novi Sad

Realizatori:

Docent Jelena Davidović Rakić, predavač, docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Marina Ilić, predavač, vaspitač, Agencija za edukciju NTC; Uroš Petrović, pisac ,Udruženje književnika Srbije; Jutka Baliž, stručni saradnik pedagog, profesor pedagogije, Dečji vrtić „Snežana-Hófehérke” Senta; Ana Marija Rehak, predavač, vaspitač, PU Zemlja Čuda, Novi Sad

Oblast:

P3

Kompetencija:

K2

Opšti ciljevi:

Priprema učesnika za primenu inovativnih metoda i razvoj ukupnih sposobnosti deteta, kako motoričkih tako i kognitivnih

Specifični ciljevi:

Jačanje didaktičko-metodičke kompetentnosti polaznika za individualizaciju i diferencijaciju v-o rada, angažovanje misaonih sposobnosti dece (analiza, sinteza, komparacija, povezivanje informacija i sl.); Funkcionalno povezivanje sadržaja sa primerima iz svakodnevnog života i sadržajima iz različitih oblasti; Stvaranje stimulativnog okruženja kroz inovativne metode i primena koncepta razmišljanje i učenje kroz pokret i igru; Osposobljavanje učesnika za rad sa decom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj napredovanja u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu; Pedagoško metodičko osmišljavanje navedenog koncepta i njegove primene u vaspitno-obrazovnom procesu Osposobljavanje polaznika za primenu NTC metode za grupni i individualni rad

Ciljna grupa:

Vaspitač u predškolskoj ustanovi; Medicinska sestra – vaspitač; Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi

Teme programa:

Uvodni deo, neurofiziologija razvoja mozga i sposobnost učenja i povezivanja informacija; Funkcionalno razmišljanje

Broj učesnika:

15-30

Trajanje programa:

2 dana (16 sati); 16 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Elektronski:

Ne

Cena:

5.000,00 dinara po polazniku