MOGUĆNOSTI PRIMENA PROJEKTA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1052

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 24000 Subotica, Štrosmajerova 11

Osoba za kontakt:

Rita Horak, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, Štrosmajerova 11, +381-62-89-200-83, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Autori:

Alisa Tot, Mađarska akademija nauka – istraživački tim razvoja vizuelnih sposobnosti deca i obnove metodike likovne kulture (MTA-ELTE Visual Culture Research Group, Content Pedagogy Research Program of the Hungarian Academy of Sciences), Viša pedagoška škola „Juhas Đula”, Odsek crtanja i istorije umetnosti, Univerzitet u Segedinu, Segedin

Realizatori:

Alisa Tot, Mađarska akademija nauka – istraživački tim razvoja vizuelnih sposobnosti dece i obnove metodike likovne kulture (MTA-ELTE Visual Culture Research Group, Content Pedagogy Research Program of the Hungarian Academy of Sciences), Viša pedagoška škola „Juhas Đula“, Odsek crtanja i istorije umetnosti, Univerzitet u Segedinu, Segedin; Dorotea Vaš, asistent, predavač na fakultetu

Oblast:

P3

Kompetencija:

K1

Opšti ciljevi:

Cilj usavršavanja je da se pedagozi upoznaju sa mogućnostima primena kompleksnih metoda u nastavi predmeta likovne kulture. Stručo usavršavanje pruža i teorijke okvire o najnovijim naučnim rezlutatuma koja dokazuju da likovno obrazovanje neposredno pozitivno utiče na razvoj kognitivne i afektivne sfere kod deca. Praktični okviri se ogledavaju u savremenim metodama i tehnikama stečenim tokom kursa, koja će moći iskoristiti tokom nastave.

Specifični ciljevi:

Svrha primena projekt metode u nastavi likovne kulture se ogledava u razvijanju kompleksnih kognitivnih procesa, kao i razvoja samostalnosti učenika kroz kreativnu stvaralačku i perceptivnu aktivnost (preko posmatranja i tumačenja likovnog dela, vizuelnog sadržaja). Kurs pruža nove ideje i pruža uvid u praktične mogućnosti primena projekta u likovnoj pedagogiji i njegovoj savremenoj tehničkoj implementaciji.

Ciljna grupa:

Učitelji
nastavnici razredne nastave

Teme programa:

Istraživanje vizuelnih sposobnosti u svrhi razvoja likovne pedagogije, modeli kompetencija vizuelne pismenosti. Mogućnosti primena projekta u nastavi umetničkih predmeta. Oblici nastavnog rada i metode, izbor iz opcionih modela evaluacije, strategije i njihova primena u likovnom obrazovanju, mogućnost integracije predmeta likovne kulture. Prezentacija ostvarenog umetničkog projekta tokom školskog okvira (realizovan tokom nastave).

Broj učesnika:

15.-30

Trajanje programa:

1 dan (8 sati); 8 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Elektronski:

Ne

Cena:

2.000,00 dinara po polazniku