Pedagoško-psihološko stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika u dualnom obrazovanju

Program je odobrio pedagoški zavod Vojvodine   Broj rešenja: 1045

Elektronski:

Ne

Organizator programa:

Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 24000 Subotica, Štrosmajerova 11

Osoba za kontakt:

Beata Grabovac, Subotica, Štrosmajerova 11, 024624444

Autori:

Beata Grabovac (Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, docent, doktor psiholoških nauka, Lenke Major, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, master-učitelj, asistent iz pedagoških nauka)

Realizatori:

Beata Grabovac, Lenke Major, Eleonora Huđik

Oblast:

P3

Kompetencija:

K2

Opšti ciljevi:

Cilj programa je da poveća osetljivost stručnjaka koji rade u dualnom obrazovanju prema raznim psihološkim procesima i pojavama kod dece i pedagoškim problematikama u nastavno-obrazovnom radu.

Specifični ciljevi:

Stručnjaci će uključivanjem u program postati svesniji pedagoško-psiholoških procesa, koji mogu značajno uticati na postignuće i uspešnost učenika uključenih u dualno obrazovanje. Naglasak će biti stavljen, sa jedne strane na uticaj nastavnika kao osobe koja vodi nastavno-obrazovni proces, a sa druge strane na idnividualne osobine i potrebe učenika, koji u istom učestvuju. Među temama naći će se i uticaj porodičnog i školskog okruženja, kao i vršnjaka na uspešnost u svakodnevnom funkcionisanju i učenju. Program će pomoći učesnicima da kao vrsni stručnjaci, pored obrade nastavnih jedinica budu u dovoljnoj meri responzivni i prema psihološkim potrebama dece, da kompetentno barataju pedagoškim znanjem.

Ciljna grupa:

Nastavnici srednjih stručnih škola i stračnjaci koji su uključeni u vaspitno-obrazovni proces u dualnom obrazovanju

Teme programa:

Psihološki procesi i pojave u školi. Pedagoške zakonitosti vaspitno-obrazovnog rada. Pravni aspekti dualnog obrazovanja.

Broj učesnika:

30

Trajanje programa:

1 dan (8 sati); 8 bodova dana (ukupno vreme rada: min.)

Jezik:

Mađarski

Ostali jezik:

Elektronski:

Ne

Cena:

4.000,00 dinara po polazniku