Pedagoški zavod Vojvodine osnovan je odlukom Skupštine AP Vojvodine ("Službeni list APV" br. 14/2003.), kojom je generalno određena njegova pozicija i dati osnovni pravci delovanja. Tako su stvoreni preduslovi za regulisanje pravnog statusa Zavoda, što je nakon dugog čekanja rešavanja statusa prostora i učinjeno u Trgovinskom sudu u Novim Sadu, rešenjem broj FI 557/04 od 20.02.2004. godine.

 

Struktura Pedagoškog zavoda Vojvodine

Razvojno odeljenje:

 • Organizuje konferencije, seminare, treninge, okrugle stolove, stručne i tematske rasprave o svim pitanjima koja su od važnosti za obrazovanje u užem i širem smislu u cilju praćenja i unapređivanja procesa obrazovanja
 • Osmišljava i realizuje programe usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog osoblja u školama i predškolskim institucijama;
 • Podstiče razvoj i implementaciju Strategije za razvoj manjinskog obrazovanja;
 • Osniva stručna tela, komisije i radne grupe, angažujući stručnjake iz oblasti koje Zavod prati;
 • Koristi rezultate formalnog i neformalnog obrazovanja, vladinih i civilnih organizacija koje mogu dati značajan doprinos popularizacije i ostvarivanja koncepta doživotnog obrazovanja.

 

Istraživačko odeljenje:

 • Istražuje stanje (prostor, kadrovi, infrastruktura i sl.), mogućnosti i potrebe vaspitnog i obrazovnog procesa u predškolskim, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima Vojvodine;
 • Istražuje nastavne programe za potrebe organizovanja obrazovanja na jezicima nacionalnih zajednica na prostoru Vojvodine;
 • Analizira i daje stručna mišljenja o kvalitetu udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, programa vaspitno-obrazovnog rada sa preporukama i predlozima za podizanje kvaliteta rada;
 • Uspostavlja saradnju sa srodnim istraživačkim institucijama u zemlji i u inostranstvu.

 

Izdavačko odeljenje:

 • Izdaje stručne časopise i druge publikacije iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • Formira resurs centar stručnih časopisa i drugih publikacija iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.