Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Rumunske nacionalne manjine - dana 20.05.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Banatskom Novom Selu. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse sa strane nastavnika.

 

 

Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Hrvatske nacionalne manjine - Hrvatskim nacionalnim vijećem dana 18.03.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Subotici. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse. 

 

Odluka o izboru stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i radidavanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, kao i rukopisa prevoda istih, namenjenih za obrazovno-vaspitni rad na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Preuzimanje