Pedagoški zavod Vojvodine je dana 09.12.2019. godine, u svojim prostorijama organizovao stručni skup „Evaluacija efekata dualnog obrazovanja u Vojvodini”.

Prisutne je pozdravio Janoš Puškaš, direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine, a poseban osvrt o značaju dualnog obrazovanja i dosadašnjih iskustava, kao i samog sprovedenog istraživanja u sklopu projekta „Evaluacija efekata dualnog obrazovanja u Vojvodini” dao je i Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, poželevši uspešan rad svim prisutnima.

Uvodno izlaganje o procesu uvođenja dualnog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine održao je Slobodan Borđoški, zamenik direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Rezultate istraživanja u sklopu projekta „Evaluacija efekata dualnog obrazovanja u Vojvodini” predstavila je rukovodilac istraživačkog tima prof. dr Daliborka Purić, iz Izdavačke kuće „Epoha”, Požega.

Primere dobre prakse u postupku obuke instruktora u procesu dualnog obrazovanja prikazao je Igor Bem, trener instruktora u dualnom obrazovanju, ispred Privredne komore Srbije.

           

 

            Posebnu zahvalnost iskazujemo predstavnicima škola koje su učestvovale u svojstvu anketiranih, a to su:

 1. Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“, Novi Sad
 2. Ekonomsko-trgovinska škola, Bečej,
 3. Tehnička škola „Ivan Sarić“, Subotica ,
 4. Tehnička škola, Bečej,
 5. Politehnička škola, Subotica ,
 6. Hemijsko-prehrambena srednja škola, Čoka i
 7. Srednja škola „Lukijan Mušicki“, Temerin.

Nakon kvantitativne i kvalitativne analize istraživanja, usledila je  veoma konstruktivna  i dinamična rasprava, nakon koje se došlo do sledećih

ZAKLJUČAKA:

Imajući u vidu ulogu zaposlenih u srednjim školama kao neposrednih učesnika u realizaciji dualnog obrazovanja, istraživački nalazi pokazuju saglasnost većine zaposlenih u srednjim školama u proceni da se ciljevi dualnog obrazovanja ostvaruju u praksi.

Rezultati istraživanja pokazuju da zaposleni u školama u značajnoj meri poznaju regulatorna dokumenta, pri čemu članovi Tima za realizaciju dualnog obrazovanja (koordinatori učenja kroz rad, članovi tima za karijerno vođenje, rukovodstvo i stručna služba škole) značajno bolje poznaju i Zakon i Plan i program nastave i učenja u odnosu na nastavnike, kao i da zaposleni u srednjim školama koji su bili uključeni u neki od oblika institucionalne pripreme za dualno obrazovanje u poređenju sa onima koji nisu značajno bolje poznaju Zakon o dualnom obrazovanju. Istraživanje beleži razlike u stavovima zaposlenih u zavisnosti od uloge u dualnom obrazovanju i uključenosti u neki od modela institucionalne pripreme za ovaj obrazovni model.

Istraživački nalazi pokazuju da su, prema mišljenju zaposlenih u srednjim školama, najslabije razvijeni sledeći elementi planiranja, realizacije i evaluacije dualnog obrazovanja:

 • uključenost svih zainteresovanih strana na lokalnom nivou;
 • pristup višim nivoima obrazovanja;
 • osiguranje kvaliteta i praćenje efikasnosti dualnog obrazovanja na svim nivoima i
 • usklađenost sa potrebama poslodavaca i tržišta rada.

U cilju unapređivanja partnerstva škole i poslodavaca predlaže se intenzivnije uključivanje eksternih činilaca, koji bi mogli doprineti unapređivanju saradnje između škole i privrednih subjekata, kao što su: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privredna komora Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, školska uprava, lokalna samouprava.

Na osnovu iznetih predloga, Pedagoški zavod Vojvodine će u narednom periodu u sklopu svojih aktivnosti pratiti razvoj procesa dualnog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, sa posebnim osvrtom na ključne eksterne činioce, a kao takvi su prepoznati instruktori dualne nastave, kao faktor koherentnosti svih učesnika, a očekuje se još značajnije učešće privrednih subjekata u procesu unapređivanja projekta.

 

 

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP