Pedagoški zavod Vojvodine je dana 18.10.2019. godine učestvovao na Šestoj međunarodnoj konferenciji “IKT u obrazovanju” u Subotici, u organizaciji Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku, sa temom - MOBILNOST.

Na Konferenciji su izloženi rezultati istraživanja Pedagoškog zavoda Vojvodine, u okviru projekta “Kreativni nastavnik u IT okruženju”. Predavanje je održano na mađarskom i srpskom jeziku.

Mobilnost - Zbornik radova naučnih konferencija Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku je kotiran sa kategorijom M33.  Istraživanje sa temom “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi” u okviru projekta “Kreativni nastavnik u IT okruženju”  možete pročitati ispod.

 

Preuzimanje: Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi

 

Napomena:  Zbog usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019) došlo je do sledećih izmena u Uvodu Istraživanja “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi”:

Pedagoški Zavod Vojvodine je isključivi nosilac autorskih prava na sadržaju i rezultatima istraživanja “Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi”, dok će se autorski elementi u radu Izlagača tretirati u smislu člana 98. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016-odluka US i 66/2019). “

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP