Pedagoški zavod Vojvodine je uspešno realizovao Petu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2019“, koja je održana 12. oktobra 2019. godine u Novom Sadu.