Pedagoški zavod Vojvodine je partner u organizaciji konferencije

"ASISTIVNA TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA KONFERENCIJA O NAPREDNOJ TEHNOLOGIJI ZA DECU SA SMETNJAMA I OSOBE SA INVALIDITETOM"

koja će biti održana dana 8-9. novembra 2019. godini.

Više o konferenciji na linku
https://ataac.eu/beograd

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP