Pedagoški zavod Vojvodine je partner u organizaciji konferencije

"ASISTIVNA TEHNOLOGIJA I KOMUNIKACIJA KONFERENCIJA O NAPREDNOJ TEHNOLOGIJI ZA DECU SA SMETNJAMA I OSOBE SA INVALIDITETOM"

koja će biti održana dana 8-9. novembra 2019. godini.

Više o konferenciji na linku
https://ataac.eu/beograd