Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Rumunske nacionalne manjine - dana 20.05.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Banatskom Novom Selu. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse sa strane nastavnika.