Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Hrvatske nacionalne manjine - Hrvatskim nacionalnim vijećem dana 18.03.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Subotici. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse.