Odluka o izboru stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i radidavanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, kao i rukopisa prevoda istih, namenjenih za obrazovno-vaspitni rad na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

Preuzimanje