Педагошки завод Војводине и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице су 06. фебруара 2019. године у Свечаној сали Скупштине АП Војводине у Новом Саду организовали стручни скуп под називом Теоријско-методички оквир наставе језика у основним школа за наставнике српског језика, српског као нематерњег и енглеског језика. Стручни скуп је део истраживања о потребама наставника за стицањем нових и јачањем постојећих компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног процеса кроз стручно усавршавање.

Стручни скуп су отворили директор Завода и Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара за образовање, препознавши важност унапређивања наставе језика, како матерњег и нематерњег, тако и страног, у оквиру процеса афирмације вишејезичности у Војводини.

На скупу су говориле доц. др Јелена Редли, са Одсека за српски језик и лингвистику, Филозофског факултета, Универзитета у Новом Саду, на тему Методе и технике за развијање комуникативне компетенције у настави другог/страног језика, Наташа Добрић из ОШ „Петефи Шандор“, Нови Сад на тему Веза између српског и српског као нематерњег језика, и др Данијела Радовић о методологији истраживања и дизајнирања платформе за наставнике језика у основним школама у Војводини. Наставници из 33 школе на територији АП Војводине у којима се изводи настава српског као нематерњег језика, учесници скупа, као и њихови ученици, биће испитаници у истраживању, на чему су им Завод и Секретаријат захвални. Резултати истраживања искористиће се у научне и образовне сврхе.  

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP