Pedagoški zavod Vojvodine je 26.05.2018. godine organizovao program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „KOMUNIKACIJA KAO CENTAR ZNANJA STRANOG JEZIKA“ u PU „Boško Buha“ u Inđiji. Program razvija kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku kroz individualizovani pristup u radu sa decom korišćenjem različitih metoda i oblika rada u realizaciji aktivnosti.

Cilj obuke da se vaspitači osnaže za postavljanje komunikacije u centar aktivnosti na stranom jeziku je po mišljenju učesnica postignut. Na obuci su predstavljeni i modeli usvajanja stranih jezika na predškolskom uzrastu. Obuku su vodile stručne saradnice Danijela Radović i Sanja Mijanović.

Indjija 26 05 2018    Indjija 26 05 2018 b 

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP