Pedagoški zavod Vojvodine i Odsek za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su uspešno realizovali Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2018“, koja je održana 13. oktobra 2018. godine u Novom Sadu.

 

Drage koleginice i kolege,

Nakon realizacije Četvrte međunarodne naučne konferencije Interkulturalnost u obrazovanju 2018 šaljemo vam propozicije za tehničko uređenje rada. Ljubazno Vas molimo da Vaše radove/priloge pošaljite do 31. decembra 2018. godine. Propozicije za tehničko uređenje rada

Slike sa konferencije

2018 10 12 NS InterKult2018 W 52 2018 10 12 NS InterKult2018 W 162 J Tamas  2018 10 12 NS InterKult2018 W 140 A Kisjuhas 2018 10 12 NS InterKult2018 W 123 

 

2018 10 12 NS InterKult2018 W 54 2018 10 12 NS InterKult2018 W 85 Lj Popovic
2018 10 12 NS InterKult2018 W 152 1 2018 10 12 NS InterKult2018 W 37 2018 10 12 NS InterKult2018 W 5


Imajući u vidu glavnu temu - Interkulturalnost u obrazovanju – okvirne podteme Konferencije su bile:
• Interkulturalnost i nastava
• Interkulturalnost i jezik
• Interkulturalnost i književnost
• Interkulturalnost i istorija
• Interkulturalnost i prevođenje
• Interkulturalnost i uticaj medija.

Radni jezici konferencije su rusinski, ukrajinski, srpski i engleski jezik.

 

Satnica Četvrte međunarodne konferencije Interkulturalnost u obrazovanju

Preuzimanje dokumenta

Predstavnici Pedagoškog zavoda Vojvodine prisustvovali su dana 20.06.2018. godine okruglom stolu „Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji u svim okruženjima“ u organizaciji Centra za prava deteta i Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Na okruglom stolu diskutovalo se o normativnom okviru zabrane telesnog kažnjavanja dece u Srbiji, psihološkim i socijalnim posledicama telesnog kažnjavanja po dete, kao i ulozi i mestu profesionalaca u promovisanju pozitivnih, nenasilnih i participativnih načina vaspitanja i disciplinovanja deteta.

45ce91ec 998b 4534 9653 4ebdbf9811cb     56ad6fe6 3ade 4676 a69d 44dc4d8e4fc7    ec8efdb8 f2c1 4420 a0c3 24ded56b29f8  

Pedagoški zavod Vojvodine je 26.05.2018. godine organizovao program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „KOMUNIKACIJA KAO CENTAR ZNANJA STRANOG JEZIKA“ u PU „Boško Buha“ u Inđiji. Program razvija kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku kroz individualizovani pristup u radu sa decom korišćenjem različitih metoda i oblika rada u realizaciji aktivnosti.

Cilj obuke da se vaspitači osnaže za postavljanje komunikacije u centar aktivnosti na stranom jeziku je po mišljenju učesnica postignut. Na obuci su predstavljeni i modeli usvajanja stranih jezika na predškolskom uzrastu. Obuku su vodile stručne saradnice Danijela Radović i Sanja Mijanović.

Indjija 26 05 2018    Indjija 26 05 2018 b 

Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za  obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice dana 16.05.2018. godine organizovao je stručni skup pod nazivom „Evaluacija efekata bilingvalne nastave“ gde su prezentovani rezultati testiranja učenika osnovnih i srednjih škola u Vojvodini. Testiranje jesprovedeno tokom 2017. godine. 

Evaluacija efekata bilingvalne nastave