U okviru svog projekta Evaluacija efekata bilingvalne nastave, Pedagoški zavod Vojvodine je 12. decembra organizovao stručni skup pod nazivom Unapređivanje prakse bilingvalne nastave u Vojvodini.

Na stručnom skupu su predstavljeni rezultati opsežnog istraživanja o stavovima nastavnika prema nastavi koju izvode na dva jezika, načinima na koje se pripremaju za nastavu i kako je izvode, kao i potrebama i izazovima sa kojima se susreću u realizaciji nastave. Posebna pažnja usmerena je na potrebe nastavnika za daljim stručnim i profesionalnim usavršavanjem iz metodike nastave na dva jezika ili iz upotrebe digitalnih tehnologija u nastavi.

 

Na stručnom skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - Anamarija Viček, državna sekretarka, Ljiljana Simović, šef Odseka za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja i Snežana Parezanović – prosvetni savetnik u Sektoru za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih; Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine-nacionalne zajednice - Milan Kovačević, zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje i Jelena Mlađenović, savetnik za razvoj obrazovanja i učenički standard, kao i predstavnici škola u kojima se nastava izvodi na dva jezika. Primere dobre prakse izvođenja nastave na dva jezika predstavile su direktorka Mitrovačke gimnazije Mirjana Đorđević i učenice gimnazije Anna Sokolova i Nikolina Đorđić, a ispred osnovnih škola direktorka OŠ „Sveti Sava“ iz Pančeva Marija Poljak, koordinatorka dvojezične nastave Katarina Stojković i učenice Dragana Toman, Milica Dragičević i Tara Šormaz.

Prezentaciju rezultata istraživanja možete preuzeti ovde.

 

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP