Педагошки завод Војводине је успешно реализовао Девету међународну научну конференцију Интеркултуралност у образовању - ИнтерКулт 2023 у Студентском дому „Европа“ у Новом Саду.

На конференцији - Интеркултуралност у образовању 2023 - уводна предавања су била, по позиву, на русинском језику. Имајући у виду главну тему Конференције - Интеркултуралност у образовању – оквирне подтеме су биле:

Интеркултуралност и настава

Интеркултуралност и језик

Интеркултуралност и књижевност

Интеркултуралност и историја

Интеркултуралност и превођење

Интеркултуралност и утицај медија

Интеркултуралност и родна равноправност.

Конференција је одржана дана 7. октобра 2023. године од 10.00 до 16.00 часова. У пленарном делу су представљена три рада из Словеније, Пољске и један рад из наше земље. Предавачи из иностранства и из наше земље презентовали су своје радове.

Уводничари су били проф. др Гјоко Николосвки са темом Лексикографски потенциалсловеншчине ин србшћине, проф. др. Олена Дуц-Фајфер са темом Сучасны ревіталізацийны діяня в просторі лемківского языка і культуры – моделі, стратеґіі, ефекты и проф. др Михајло Фејса са темом Лингвокултуралност и интеркултуралност – пример русинског језика. Учесници су имали прилику да одслушају осамнаест предавања, са врло интересантним темама и закључцима на русинском, енглеском, словачком, мађарском и српском језику. Додељени су сертификати на основу којих су учесници стекли 2 (два) бода.

У оквиру пројекта Интеркултуралност у образовању упућени су позиви за прилагање радова. Као део припремних активности за издавање зборника радова, оформљен је и тим рецензенткиња које ће својим сугестијама обезбедити квалитет приложених радова.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP