Pedagoški zavod Vojvodine u okviru dva projekata KREATIVNI NASTAVNIK U IT OKRUŽENJU i PRIMENA IKT-A U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA u saradnji sa Odsekom za rusinistiku, Filozofskog fakulteta, ogranizovao je stručni skup na temu Korišćenje IKT alata u osnovnim školama u Vojvodini i Primena IKT alata u predškolskim ustanovama. Stručni skup je održan 17. 10. 2023. godine u prostorijama OŠ “Bratstvo Jedinstvo“ u Kucuri, a otvorili su ga Slobodan Borđoški, zamenik direktora Zavoda; Senka Mučenski, direkrorka škole i prof. dr Mihajlo Fejsa, redovan profesor na Odseku za rusinistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Prvi deo uvodnog predavanja je održala dr Silvia Ilić, savetnica za stručno usavršavanje i napredovanje u nastavi u Pedagoškom zavodu Vojvodine, sa temom Korišćenje IKT alata u osnovnim školama u Vojvodini – rezultati istraživanja, a drugi deo održala je Georgeta Uca, saradnica na projektu Pedagoškog zavoda Vojvodine, sa predavanjem Primena IKT alata u predškolskim ustanovama.

Prvi primer dobre prakse predstavila je Jasminka Olić Ilčešin sa temom Augmentativna i virtuelna realnost u inkluzivnom obrazovanju. Drugo predavanje održali su Zdravka Majkić i Lazar Kisin u okviru projekta U korak s vremenom sa temom Upotreba AI i Tik Toka u nastavi. Treće predavanje održale su Sađana Tatarski i Željka Doknić sa temom Upotreba Bibot pčelica u vaspitno-obrazovnom radu. Poslednje predavanje je održao prof. dr Mihajlo Fejsa sa temom Prema kompjuterskom prevođenju na relacijama Engleski-rusinski, Rusinski-engleski, Srpski-rusinski, Rusinski-srpski. Stručnom skupu su prisustvovali nastavnici razredne i predmetne nastave, vaspitači i direktori sa područja opštine Vrbas (Kucura, Savino Selo, Zmajevo, Vrbas). Učesnicima je podeljen sertifikat koji nosi 1 bod.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP