Педагошки завод Војводине је у претходном периоду одржао низ обука од јавног интереса под називом „Кораци ка доброј примени електронских уређаја и ненасилној комуникацији у онлајн окружењу“. У пленарном делу обуке представљена је Национална платформа за превенцију насиља које укључује децу „Чувам те“, као и досадашња делатност Завода у оквиру пројекта „Безбедност на интернету – едукација и превенција“: истраживање „Насиље на интернету у основним школама у Војводини – ставови ученика и родитеља“, снимање кратког филма едукативног карактера „Порука“ са ученицима Гимназије „Лаза Костић“ из Новог Сада и креирање обуке која представља предлог Педагошког завода Војводине о превенцији дигиталног насиља. Обуке у првом циклусу су одржане у Новом Саду, Зрењанину и Суботици.

Материјал са радионица преведен на мађарски, румунски, хрватски, словачки и русински:

VODIČ ZA NASTAVNIKE

VODIČ ZA PEDAGOGE I PSIHOLOGE

ÚTMUTATÓ A TANÁROKNAK

ÚTMUTATÓ PEDAGÓGUSOKNAK ÉS PSZICHOLÓGUSOKNAK

GHID PENTRU PROFESORI

GHID PENTRU PEDAGOGI ŞI PSIHOLOGI

УПУТСТВО ЗА НАСТАВНЇКОХ

УПУТСТВО ЗА ПЕДАҐОҐОХ И ПСИХОЛОҐОХ

PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

PRÍRUČKA PRE PEDAGÓGOV A PSYCHOLÓGOV

ВОДИЧ ЗА НАСТАВНИКЕ

ВОДИЧ ЗА ПЕДАГОГЕ И ПСИХОЛОГЕ

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP