Pedagoški zavod Vojvodine u okviru projekta KREATIVNI NASTAVNIK U DIGITALNOM OKRUŽENJU u saradnji sa Nacionalnim savetom rusinske nacionalne manjine ogranizovao je stručni skup na temu: Korišćenje IKT alata u osnovnim školama u Vojvodini 27. 09. 2022. u OŠ “Petro Kuzmjak” u Ruskom Krsturu. Stručni skup su otvorili Slobodan Borđoški, zamenik direktora Zavoda; Jasminka Nađ, pomoćnica direktora; Melanija Rimar, predsednica Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine i prof. Dr Mihajlo Fejsa, zamenik odseka za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Predavači su bili dr Silvia Ilić iz Pedagoškog zavoda Vojvodine, Prof. dr Mihajlo Fejsa sa Filozofskog fakulteta, Ljiljana Fina, Ljupka Malacko, Tereza Katona, Zdravka Majkić, Jasminka Olić Ilčešin, nastavnici okolnih osnovnih škola. Na stručnom skupu je prisustvovalo 42 učitelja, nastavnika i stručnih saradnika sa teritorije APV. U diskusiji je došlo do važnih zaključaka: korišćenje IKT alata u nastavi daje bolje rezultate kod usvajanja učeničkih znanja, podiže nivo motivacije kod učenika, tradicionalnu nastavu treba kombinovati sa IKT alatima. Učesnicima je podeljen sertifikat koji nosi 1 bod.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP