Педагошки завод Војводине је 09. jуна 2022. године организовао стручни скуп за запослене у предшколским установама Примена ИКТ-а у предшколским установама, на ком су били приказати резултати истраживања у оквиру истоименог Пројекта са циљем што јаснијег приказивања ставова васпитача/васпитачица и стручних сарадника/стручних сарадница, који се односе на коришћење ИКТ алата у предшколским установама, уочених проблема, позитивних ефеката и изазова које са собом носе примена ИКТ-а у предшколским установама, као и примери добре праксе.

Стручни скуп су отворили Јанош Пушкаш, директор Педагошког завода Војводине и Жолт Сакалаш, Покрајински секретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Резултате истраживања је презентовала проф. др Далиборка Пурић, а примери добре праксе у коришћењу ИКТ алата у предшколским установама – Ана Лаћарак, директорка предшколске установе ,,Вчиелка” из Бачког Петровца, као и Андријана Ћирић, педагошкиња у истој Предшколској установи.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP