Hibridna radionica pod nazivom Razvijanje kompetencija nastavnika za pluralističke pristupe (Developing teacher competences for pluralistic approaches) u okviru projekta Evropskog centra za moderne jezike Inspirisanje inovacija u jezičkom obrazovanju: izmena konteksta, razvijanje kompetencija, održana je u Gracu, 28. i 29. 09.2021. godine, kao i online za učesnike koji nisu mogli da prisustvuju radionici uživo. Radionica je imala za cilj ne samo promociju višejezičnog i interkulturalnog obrazovanja, nego i razmenu praktičnih primera primene pluralističkih pristupa u različitim jezičkim i obrazovnim kontekstima. Na radionici su učesnici podelili sopstvena iskustva kako o načinima na koje razvijaju sopstvene kompetencije za primenu pluralističkih pristupa, tako i o iskustvima u samoj nastavi. Takođe, na radionici su analizirani alati za primenu pristupa i uspostavljena je mreža učesnika koji svojim radom doprinose realizaciji projekta. Na radionici su učesnici mogli razmatrati i naučiti o različitim načinima suočavanja sa izazovima u nastavi koja se odvija na više od nekoliko jezika, ili na različitim nivoima obrazovanja i sa različitim nivoima znanja samih učenika, kao i nedovoljnih kapaciteta nastavnika sa druge strane da razumeju svoje učenike. Na radionici se otvorilo mnogo novih pitanja, ali su se i potvrdile dobrobiti pluralističkog, inkluzivnog i interkulturalnog obrazovanja kao obrazovanja budućnosti.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP