Pedagoški zavod Vojvodine je uspešno realizovao Sedmu međunarodnu naučnu konferenciju Interkulturalnost u obrazovanju - InterKult 2021. Imajući u vidu glavnu temu Konferencije - Interkulturalnost u obrazovanju – okvirne podteme su bile:

  • Interkulturalnost i nastava

  • Interkulturalnost i jezik

  • Interkulturalnost i književnost

  • Interkulturalnost i istorija

  • Interkulturalnost i prevođenje

  • Interkulturalnost i uticaj medija.

Konferencija je održana online (Zoom) dana 2. oktobra 2021. godine od 10.00 do 15.00 časova. Predavači iz naše zemlje, kao i iz inostranstva prezentovali su svoje radove. Učesnici su bili iz različitih zemalja i imali su priliku da odslušaju trideset predavanja sa vrlo interesantnim temama i zaključcima.

Zahvaljuljemo se svim predavačima i učesnicima na učešću.

Organizacioni odbor Sedme međunarodne naučne konferencije InterKult 2021

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP