O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

Pedagoški zavod Vojvodine osnovan je odlukom Skupštine AP Vojvodine ("Službeni list APV" br. 14/2003.), kojom je generalno određena njegova pozicija i dati osnovni pravci delovanja. Tako su stvoreni preduslovi za regulisanje pravnog statusa Zavoda, što je nakon dugog čekanja rešavanja statusa prostora i učinjeno u Trgovinskom sudu u Novim Sadu, rešenjem broj FI 557/04 od 20.02.2004. godine.


Struktura Pedagoškog zavoda Vojvodine

Razvojno odeljenje :

 • Organizuje konferencije, seminare, treninge, okrugle stolove, stručne i tematske rasprave o svim pitanjima koja su od važnosti za obrazovanje u užem i širem smislu u cilju praćenja i unapređivanja procesa obrazovanja;


 • Osmišljava i realizuje programe usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog osoblja u školama i predškolskim institucijama;


 • Podstiče razvoj i implementaciju Strategije za razvoj manjinskog obrazovanja;


 • Osniva stručna tela, komisije i radne grupe, angažujući stručnjake iz oblasti koje Zavod prati;


 • Koristi rezultate formalnog i neformalnog obrazovanja, vladinih i civilnih organizacija koje mogu dati značajan doprinos popularizacije i ostvarivanja koncepta doživotnog obrazovanja.


 • Istraživačko odeljenje

 • Istražuje stanje (prostor, kadrovi, infrastruktura i sl.), mogućnosti i potrebe vaspitnog i obrazovnog procesa u predškolskim, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima Vojvodine;


 • Istražuje nastavne programe za potrebe organizovanja obrazovanja na jezicima nacionalnih zajednica na prostoru Vojvodine;


 • Analizira i daje stručna mišljenja o kvalitetu udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, programa vaspitno-obrazovnog rada sa preporukama i predlozima za podizanje kvaliteta rada;


 • Uspostavlja saradnju sa srodnim istraživačkim institucijama u zemlji i u inostranstvu.


 • Izdavačko odeljenje

 • Izdaje stručne časopise i druge publikacije iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;


 • Formira resurs centar stručnih časopisa i drugih publikacija iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.
 •  
   
   
    Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.